Terminologi Y

Ya – Pil. Ordet blir brukt om pilen som benyttes til langbueskyting.

Yagi Meitoku – Yagi Meitoku. Okinawisk kampkunstutøver født ved Naha by i 1912. Som fjortenåring begynte han å studere under Chojun Miyagi, og Meitoku Yagi fikk full innførsel i goju’ryu systemet.

Han er den eneste av studenten under Chojun Miyagi som fikk tillatelse til å åpne en egen dojo, og i 1953 åpnet han dørene til sin treningshall som han døpte gojo’ryu’meibu’kan.

I tiårene 1970 og 1980, skapte Meitoku Yagi ett eget sett med kataer som blir brukt innen meibukan karate systemet.

I 1986 ble Meitoku Yagi erklært for en levende nasjonalskatt i Japan, og han fortsatte å promotere karate frem til sin død i 2002. Han ble 91 år gammel.

Yamabe’shinnõ – Yamabe, prins. Navnet på keiser Kammu før han inntok makten i år781.

Yamada Tatsuo – Yamada Tatsuo. Moderne karatemester, som i samme miljø er best kjent for å ha vært en av studentene til Choki Motobu.

Imidlertid har Tatsuo Yamada vært en viktig bidragsyter til kampkunstens verden. Alene som skaperen av nihon’kenpo, som er en relativ ukjent karatestil som har avlet frem mange gode konkurranseutøvere i fristil fullkontaktstevner.

På lik linje med sin læremester Choki Motobu var nok Tatsuo Yamada en mann forut for sin tid som fremhevet frikamp mellom utøvere som viktig, og som i alle sammenhenger la stor vekt på realisme i karatetrening.

Tatsuo Yamada var i så hensende også meget frittalende omkring det han anså som ineffektiv karate, noe som førte til at han i stor grad ble oversett av ett samlet karate kollegium. Han tiltrakk seg dog en del judoutøvere som studenter, i tillegg til mennesker som var involvert innen lov og sikkerhet.

Det er sammen med Osamu Noguchi, en kjent japansk bokser, at Tatsuo Yamada gjorde sitt viktigste bidrag. Begge mennene var meget interessert i datidens heller ukjente boksesport muay thai, og spesielt for Tatsuo Yamada var da at han var på utkikk etter en metode som ville kunne gjøre det mulig for karateutøvere å konkurrere med kontakt.

Sammen jobbet begge mennene med å finne en egnet konkurransemetode med base i muay thai som sport, og underveis var de med på å avholde muay thai versus karate konkurranser. Denne konkurranseformen brukte kort tid på å spre om seg i popularitet og ble etter kort tid kjent under sitt nye navn, kickboxing.

I så måte er Tatsuo Yamada en av de to mennene som stod bak den kjente kampkunsten sammen med Osamu Noguchi.

Yashichiro Ishuin – Yashichiro Ishuin. Japansk sverdmester, mest kjent for å ha instruert karatemesteren Yasutsune Azato i Jigen’ryu ken’jitsu.

Yasutsune Azato – Yasutsune Azato. Legendarisk karatemester i fra Okinawa. Blir også alminnelig omtalt som Ankoh Azato. Det er antatt at han ble født inn i en overklassefamilie i 1827, og at han i løpet av sitt liv var en meget respektert og populær skikkelse i både arbeids- og overklasse. Som ung ble han ofte omtalt som ett vidunderbarn, da han var både dyktig innen litteratur og kampkunst.

Han mottok instruksjon i uvæpnede kampsystemer i fra Sokon Matsumura, sammen med en av hans livslange venner Yasutsune Itosu, som han også var navnebror med.

Som yrke holdt han status som militær rådgiver til kongen av Okinawa og tilslutt ble han å anse som en innenriksminister i sin tid. I tillegg var han av rang også en lensherre over ett mindre område, mellom datidens Naha og Shuri by.

Foruten å være verset i uvæpnede kampsystemer var også Ankoh Azato kjent for å ha god kunnskap i bueskyting, hesteridning, og fekting.

Hvorav sistnevnte var jigen’ryu’ken’jitsu, og ettersigende hans store lidenskap innen alle kampkunstene han hadde fordypet seg i. Det er antagelig i fra fektingen Ankoh Azato fant inspirasjon til hans modifikasjoner av de uvæpnede kampstilene, blant annet med prinsippet om tai’sabaki. I så måte er spesielt en historie om en duell mellom Azato og en fekter ved navnet Yorin Kanna interessant. Legenden forteller at når dagen for duell mellom de to kom så møtte Azato opp ubevæpnet, og at overmannet Kanna ved å unngå angrepene hans.

Ankoh Azato levde frem til 1906, men de siste årene hans ble tilbrakt i Tokyo sammen med kongen etter at Japan offiselt annekset Okinawa og beordret det kongelige hoff dit, for å kunne opprettholde kontroll i overklassen.

I ettertid er Ankoh Azato blitt kjent for å ha vært den første mesteren som Gichin Funakoshi trente under.

Yasutsune Itosu – Yasutsune Itosu. Legendarisk karatemester i fra Okinawa, kreditert med moderniseringen av karate.

Født i Shuri by rundt 1831. Beskrevet til å ha vært en liten person av vekst, sjenert og innadvendt som barn. Hans familiære bakgrunn var i fra overklassen, hvor han etter sigende fikk en streng oppdragelse. Itosu fikk opplæring i kinesisk filosofi og kalligrafi. Av yrke fremgår det at han holdt den prestisjetunge stillingen som kongens personlige sekretær.

Han mottok instruksjon i kampsystemer fra Sokon Matsumura, som han var student hos ut hans levetid. I tillegg er det hevdet han trente hos og sammen med en rekke andre av datidens mestre, hvor de mest kjente er Matsumora, og Nagahama.

Itosu er mest kjent for å ha vært drivkraften bak introduksjonen av karate ovenfor offentligheten, og personen som er ansvarlig for initiativet om å få karate som en del av den fysiske opplæringen i skolene på Okinawa.

Blant annet var Itosu ansvarlig for oppvisningen av karate for Shintaro Ozawa i 1902. Samme oppvisning som Gichin Funakoshi deltok i.

Det finnes et utall historier om Itosu, og de fleste forteller om en mann som hadde en eksepsjonelt herdet kropp som var i stand til å ta imot de fleste slag og spark uten at han foretrakk en mine.

Andre historier igjen forteller at han var i stand til å brekke en bunt med bambuspinner med hendene sine.

Uavhengig av hverandre blir det imidlertid bekreftet at Itosu var en mester som trente og underviste en lang rekke flere mønster enn det som var vanlig på den tiden. Blant annet underviste Itosu i de fem pinan kataene, de tre naihanchi kataene, samt kataene passai, passai’sho, kusanku, kusanku’sho, seisan, chinto, jutte, jion, jiin, tre rohai kata, wansu, gojushiho, og chinte. Noe som ettersigende skulle være ett usedvanlig høyt antall mønster for datidens mestre å fordype seg i.

Ett flertall kilder hevder videre at blant annet at sho versjonene av passai og kusanku, samt de fem pinan kataene er Itosus egne kreasjoner. Imidlertid er det mer sannsynlig at disse oppstod på bakgrunn av eldre kataer eller modifiseringer av disse.

Itosu etterlot seg en rekke nedtegnelser som har overlevd inn i moderne tid hvor det viktigste er blitt sagt å være ett brev han sendte til det okinawiske utdanningsdepartementet i ett ledd for å få karate til å bli en del av undervisningspensumet ved alle skolene på Okinawa.

Itosu gikk vekk den 26. januar i 1915, og ble rundt 85 år gammel. Han var også kjent under navnet Ankoh Itosu.

Ya’wara – Yawara. Navn på uvæpnet kampsystem som underbygger de væpnede kampsystemene til samuraiene og adelsmennene. Andre navn på tilsvarende og lignende systemer er wa’jitsu, torite, og tai’jitsu.

Disse systemene er viktige forløpere jiu’jitsu.

Yoshikawa Eiji – Yoshikawa Eiji. Kjent japansk forfatter, som levde mellom 1892 og 1962. Han levde ett rikt og produktivt liv og oppnådde å bli tildelt en rekke priser for sitt arbeide.

I sammenheng med kampkunst er han best kjent for å ha forfattet historiske noveller om Miyamoto Musashi, den legendariske japanske samuraien.

I tillegg var han også en inspirator for Masutatsu Oyamas interesse i filosofi, og en av hans støttespillere da han valgte å trekke seg tilbake til fjellene for å trene i isolasjon.

Yondan – Fjerde grad. Betegnelse benyttet på en person som har fjerde grad svartbelte i ett kampsystem som bruker beltesystemet for å differensiere mellom ferdighetsnivået til elevene.

Yoshioka Kenbo – Yoshioka Kenbo. Japansk samurai som levde på 1500 tallet i Edo, best kjent for å ha grunnlagt Yoshioka’ryu fekteskolen, og for å ha vært ha vært den offisielle fekteinstruktøren til shogunatet mellom 1521 og 1545.

Yoshioka’ryu – Yoshioka skole, fektestil. Sverdskole grunnlagt av Kenbo Yoshioka, i den første halvdelen av 1500 tallet.

Historien til fektestilen ble kortlevd, og endte kort tid etter familiens serie med dueller mot Miyamoto Musashi tidlig på 1600 tallet.

Yoshioka’shi – Yoshioka klanen. Samuraifamilie som levde i Edo. Best kjent for å ha slått seg opp i tekstilindustrien på grunn av sine unike ferdigheter med å farge tøy.

I kampkunstsammenheng er Yoshioka familien bedre kjent for å ha utviklet fektestilen kjent som Yoshioka’ryu, og i den sammenhengen er de best husket for å ha kjempet en serie dueller mot Miyamoto Musashi hvor de tapte alle.

Yoshizato Shintaro – Yoshizato Shintaro. Kampkunstutøver best kjent innen kushin’ryu, og elev av Kensei Kinjo og Sannosuke Ueshima.

Dro til Okinawa sammen med Kanamori Kinzyo for å promotere kushin karatestilarten på midten av 1960 tallet.

Yumi – Bue. Ord brukt generelt om bue brukt innen kyudo som inkluderer både langbue og kortbue.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar