Terminologi T

Tadashi Sawamura – Tadashi Sawamura. Japansk kickbokser og en meget populær utøver av sporten i tidlig alder, best kjent under sitt boksealias Tadashi Sawamura. Han hadde sin proffdebut i 1966, og gikk 241 kamper før han trakk seg tilbake i 1977.

Utav sine kamper vant han 232 (hvor 228 var på K.O.), 4 endte i uavgjort, og han tapte 5.

Tadashi Sawamura er ofte oppgitt som grunnen til kickboksingens tidlige popularitet på 1960 og 70 tallet.

Tai’jitsu – Taijutsu. Navn på uvæpnet kampsystem som underbygget de væpnede kampsystemene til samuraiene og adelsmennene. Andre navn på tilsvarende og lignende systemer er wajitsu, torite, og yawara.

Disse systemene er viktige forløpere jiu’jitsu.

Taijo – Gulv, treningshall. Definisjon brukt på gulvet i en treningshall. Blir også definert som embujo.

Takamori  Saigo – Takamori Saigo. Satsuma samurai, mest kjent for å ha ledet Satsuma opprøret i 1877 mot det nyetablerte meji styret.

Han falt ved samuraienes siste slag mot de militære styrker hvor han var utnummerert 60 til 1.

Han ble i ettertiden kjent som den siste samurai.

Takemikazuchi – Takemikazuchi, ånd. En ånd beskrevet i shintoreligionen. Best kjent innen kampkunst for sin betydning for sumobrytere, som sammen med Takeminakata avholdt den første brytekampen i følge legenden.

Takeminakata – Takeminakata, ånd. En ånd beskrevet i shintoreligionen. Best kjent innen kampkunst for sin betydning for sumobrytere, som sammen med Takemikazuchi avholdt den første brytekampen i følge legenden.

Takezo Shinmen – Takezo Shinmen. Annet navn på Miyamoto Musashi. Japans mest kjente samurai gjennom tidene og forfatter av fem ringers boken som omhandler fektekunst og strategi.

Han er antatt født rundt 1584 og levde frem til 1645, og etter egen uttalelse vært i 60 dueller uten å ha tapt en eneste kamp.

I sin tidlige barndom er det antatt at han ble oppfostret av sin onkel som var prest, og at han fikk kunnskap om å lese og skrive derifra. Det er antatt at hans far har lært han familiens fektekunst og bruk av våpenet kalt jutte.

Det som er kjent av hans liv er i beste fall en sammenblanding av fakta og fiksjon, mye på grunn av Eiji Yoshikawas historiske noveller om samuraiens liv.

Imidlertid er det ansett at han var med i sin første duell som trettenåring. Andre dueller som er sett på som autentiske er hans duell mot Yoshioka sverdskolens overhoder, hvor han beseiret 3 av familiens ledere suksessivt i like mange kamper og etterlot Yoshioka klanen ødelagt. Ettersigende gav klanen opp fektekunsten 10 år etter serien med dueller mot Miyamoto Musahi, og slo seg opp på tekstilhandel.

En annen duell som er ansett til å ha funnet sted er hans kamp mot den legendariske samuraien Sasaki Kojiro. Etterpå begynte han å reise rundt til rundt år 1640 hvor han aksepterte en stilling hos Hosokawa klanen.

I perioden som fulgte skrev Miyamoto Musahsi sine kjente tekster på strategi, hyoho’sanjugo, hyoho’shijuni’kajo og go’rin’no’sho, i tillegg til dokko’do for hans død rundt 1645.

Miyamoto Musashi er også kreditert med å ha utformet to sverds fektekunsten kjent som hyoho’nitenichi’ryu.

Mindre kjent er hans egenskaper som kunstner og kalligrafer, som han mestret ved å produsere malerier og kalligrafer av god kvalitet.

Han var også kjent under navnene, Miyamoto Musashi, Miyamoto Bennosuke, og Niten Doraku.

Taima’No’Kehaya – Taima No Kehaya. Historisk person som var den tapende part under den første avholdte sumobryterkampen. Han ble ettersigende drept av flere spark til mellomgulvet av Nomi’No’Sukune på ordre fra keiser Suinin.

Tatsuo Yamada – Tatsuo Yamada. Moderne karatemester, som i samme miljø er best kjent for å ha vært en av studentene til Choki Motobu.

Imidlertid har Tatsuo Yamada vært en viktig bidragsyter til kampkunstens verden. Alene som skaperen av Nihon’kenpo, som er en relativ ukjent karatestil som har avlet frem mange gode konkurranseutøvere i fristil fullkontaktstevner.

På lik linje med sin læremester Choki Motobu var nok Tatsuo Yamada en mann forut for sin tid som fremhevet frikamp mellom utøvere som viktig, og som i alle sammenhenger la stor vekt på realisme i karatetrening.

Tatsuo Yamada var i så hensende også meget frittalende omkring det han anså som ineffektiv karate, noe som førte til at han i stor grad ble oversett av ett samlet karate kollegium. Han tiltrakk seg dog en del judoutøvere som studenter, i tillegg til mennesker som var involvert innen lov og sikkerhet.

Det er sammen med Osamu Noguchi, en kjent japansk bokser, at Tatsuo Yamada gjorde sitt viktigste bidrag. Begge mennene var meget interessert i datidens heller ukjente boksesport muay thai, og spesielt for Tatsuo Yamada var da at han var på utkikk etter en metode som ville kunne gjøre det mulig for karateutøvere å konkurrere med kontakt.

Sammen jobbet begge mennene med å finne en egnet konkurransemetode med base i muay thai som sport, og underveis var de med på å avholde muay thai versus karate konkurranser. Denne konkurranseformen brukte kort tid på å spre om seg i popularitet og ble etter kort tid kjent under sitt nye navn, kickboxing.

I så måte er Tatsuo Yamada en av de to mennene som stod bak den kjente kampkunsten sammen med Osamu Noguchi.

Tennõ – Keiser. Tittel på den som regjerer over imperiet.

Tenran’zumo – Sumobryting, i keiserens nærvær. Definisjonen på sumobryting som utføres under tilstedeværelsen av den japanske keiser.

Tradisjonen startet under styret til keiserinne Saimei rundt år 655, allmenn tid.

Teruya Ki – Teruya Ki. Tidlig karatemester i fra Tomari by ved Okinawa. Er best kjent for å ha undervist Kosaku Matsumora og Oyadomari Kokan, og kilder igjen hevder at han studerte kampsystemer under opphold i Kina. Det er antatt at han levde mellom 1804 og 1864.

Han var også kjent under navnet Teruya Kishin.

Teruya Kishin – Teruya Kishin. Tidlig karatemester i fra Tomari by ved Okinawa. Er best kjent for å ha undervist Kosaku Matsumora og Oyadomari Kokan, og kilder igjen hevder at han studerte kampsystemer under opphold i Kina. Det er antatt at han levde mellom 1804 og 1864.

Han var også kjent under navnet Teruya Ki.

Tokonoma – Alkove. Omtrentlig det samme som en peishylle i en ordinær husholdning, som regel funnet i det som er tilsvarer en gjestestue, hvor en familie tar imot og underholder gjester. I forbindelse med kampkunst er en tokonoma som regel funnet i treningshaller innen aikido, plassert ved den fremste veggen i en dojo.

Innholdet ved en tokonoma varierer, men alminnelig finnes det en kake’jiku, som er ett oppheng med en kalligrafirull. I tillegg vil en kunne finne forskjellige blomsteranordninger kalt ikebana heller bonsaitrær.

Tokugawa’shi – Tokugawa klanen. Familieklan i Japan som er kjent for å styre landet i fra 1603 til 1868, under det som er omtalt som Edo perioden.

Tokumine Shitsunen – Tokumine Shitsunen. Karatemester i fra Okinawa, best kjent for å ha vært en av Choki Motobu sine instruktører.

I tillegg var han godt kjent for sine egenskaper med våpen, spesielt i bruk av bo. Det finnes blant annet ett våpenmønster oppkalt etter Tokumine.

Imidlertid så var Tokumine Shitsunen muligens best kjent for å ha vært drikkfeldig og en bråkemaker. Blant annet er det blitt hevdet at som betaling for instruksjon måtte Choki Motobu ta med en flaske brennevin til Tokumine, og at han endte sine dager i eksil etter å ha slått ned over 20 ordensmenn i ett fylleslag.

Tomari – Tomari, by. Tidligere distrikt og by på Okinawa, som nå er blitt innlemmet i moderne Naha by.

Tomoi – Tomoi, malaysiske boksing. System mye likt sine øst asiatiske søskensystemer, hvor hender, føtter, knær, og albuer brukes som slagvåpen i en boksekamp.

Med bakgrunn i malaysisk språk blir en passende oversettelse av tomoi mer dirkete albuer og knær.

Tomoyose Ryuko – Tomoyose Ryuko. Okinawisk kampkunst utøver, best kjent innen uechi’ryu systemene.

Han ble født 1929, og brukte mesteparten av sine yngste år til å trene under sin far Ryuyu Tomoyose, og stilartens grunnlegger Kanbun Uechi.

Ryuko Tomoyose forlot Japan i 1949, og flyttet tilbake til Okinawa som tjueåring. Der tok han opp kontakten med Kanbun Uechi sin sønn Kanei Uechi, og sammen med han ledet han treninger ved sistnevntes dojo.

Ryuko Tomoyose er kjent for å ha ledet mange treninger for de amerikanske tjenestemennene som var utplassert på Okinawa. Blant annet er han kreditert for å ha introdusert kampkunst for Allan Horton, som senere ble meget aktiv med å spre karate i U.S.A etter å ha tjenestegjort i den amerikanske marinen.

Ryuko Tomoyose er ved siden av sine studier innen kampkunst også kjent for å ha vært en dyktig kalligraf.

Tomoyose Ryuyu – Tomoyose Ryuyu. Okinawisk kampkunst utøver. Som tjueåring reiste han til Wakayama for å arbeide ved en bomullsmølle.

Her traff han Kanbun Uechi, som han etter hvert lærte å kjenne som en som var skolert i kampkunst.

Etter iherdig overtalelse klarte Ryuyu Tomoyose å overbevise Kanbun Uechi om å lære i fra seg kampkunsten, og på grunn av dette var han med på å legge ett viktig grunnlag for etableringen av uechi’ryu.

Det tok Ryuyu Tomoyose over to år å overtale Kanbun Uechi å undervise i hans kampkunst offentlig, og når Kanbun Uechi reiste videre i fra Wakayama så overtok Ryuyu Tomoyose ansvaret for dojoen som var etablert ved byen.

Ryuyu Tomoyose lærte ettersigende kun 2 kataer i fra Kanbun Uechi, og han underviste kun i disse.

Torite – Torite. Navn på uvæpnet kampsystem som underbygger de væpnede kampsystemene til samuraiene og adelsmennene.

Andre navn på tilsvarende og lignende systemer er wajitsu, taijitsu, og yawara. Disse systemene er viktige forløpere jiu’jitsu.

Toyotomi Hideyoshi – Toyotomi Hideyoshi. Lensherre som etterfulgte Oda Nobunaga, og den første som klarte å samle alle de japanske territoriene under sitt styre. Han ble født i 1536 og levde frem til 1598.

Toyotomi Hideyoshi gjennomførte en rekke reformer i samfunnet etter å ha samlet landet.

Først og fremst tok han grep for å sikre fred og ett stabilt styre gjennom å gjennomføre en komplett folketelling i Japan. Dette medførte blant annet kontroll over befolkningen og det ble innført ett generelt forbud mot å reise mellom territorier uten tillatelse for å slå ned på streifende røverbander som opererte på tvers av distriktene og forstyrret freden.

I tillegg ble folketellingen grunnlaget for beskatning som kunne sikre ett langsiktig styresett. Blant sosiale reformer innførte han ett forbud mot ren slavedrift, selv om kontraktstjenere og straffearbeid fortsatt eksisterte.

Mest relevant for stridskunsten var innføringen av det generelle våpenforbudet for alle utenom samuraiklassen. Samtidig ble det forventet at samuraiene forlot landbruket og tok opp residens innenfor byenes høyborg. På denne måten forsterket Toyotomi Hideyoshi grunnlaget for det sosiale klasseskillet i de kommende generasjonene.

Tsuki – Slag, gjennombrytende. Definisjon på slag utført med hendene som har en større grad av gjennombrytende effekt mot målområde.

Tsuki’waza – Slagteknikker, gjennombrytende. Definisjon på alle slag og støtteknikker utført med hendene som har en større grad av gjennombrytende effekt på målområde.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar