Terminologi N

Naha – Naha. By som i dag er hovedstaden i den okinawiske prefektur. Selv om den er grunnlagt i moderne forstand først i 1921 har alltid Naha og distriktene rundt vært viktige knutepunkter og handelssted. Blant annet har det blitt funnet gjenstander som kan stamme i fra steinalderen.

Under perioden når Ryukyu øyene var ett eget kongerik var Naha delt opp i fem distrikter, men har nå vokst sammen med nabobyen Shuri.

I likhet med mange av de andre byene i det samme distriktet har Naha i fra gammel tid vært hjem form mange kjente tidlige mestre innen karate.

Naha’te – Naha kampkunst. Betyr ordrett Naha hånd, og forstås i så tilfelle best som hender i fra Naha by.

Definisjonen er alminnelig benyttet til å beskrive den kampkunsten som har sin opprinnelse i områdene rundt Naha. Oppblomstringen av kampkunst i dette område er i hovedsak kreditert til aktiviteter i Kumemura, en bydel som i hovedsak besto av kinesiske byråkrater som bodde der.

I tillegg er kjente utvandrere til Kina kreditert for å ha tatt med seg kinesisk kampkunst tilbake til Okinawa. Hovedsakelig er det hevdet at hvit trane kampkunst i fra Fujian distriktet er den stilen som kampkunsten i Naha by bygger på.

Viktige utøvere i fra område er Arakaki Seisho, Kanryo Higaonna, Chojun Miyagi, Kenwa Mabuni, og Juhatsu Kyoda.

Nafuda – Navneskilt. Betyr ordrett navneskilt eller navnemerke.

Nafuda’kake – Navneskilt og stativ. Ett oppheng, som regel funnet bakerst i en treningshall som angir navn og grad på de studenter som tilhører treningshallen.

Nanban – Nanban, burmesisk bryting. Som uttrykk er nanban en generisk definisjon på alle varianter av brytekamper som praktiseres i Burma. Teknisk inkluderer kampsystemene leddmanipulasjon, kvelningsteknikker, og slag mot vitale mål. I nanban er hele kroppen ansett som ett gyldig målområde.

Nanban ble populært som underholdning i eldre tider under festivaler i Burma på lik linje med lethwei.

I moderne tid er nanban i hovedsak praktisert av innbyggere i Burma, med liten utbredelse.

Nao Deguchi – Nao Deguchi. Grunnleggeren av omoto’kyo religionen. Født i 1836 og bosatt i ett lite tettsted kalt Ayabe i Kyoto provinsen.

I følge omoto’kyo sin offisielle biografi var hun fra en fattig familie, og hun var hovedforsørger for sine barn og invalide mann. Hun la grunnlaget for omoto’kyo etter å ha skrevet ned ordene til en gud som hadde besatt henne på nyttår 1892, og religionen baserer seg mye på disse tekstene. Hun døde i 1918.

Morihei Ueshiba, grunnleggeren av aikido, traff Deguchi Nao i Ayabe på sin reise hjem til sitt fars dødsleie. Han stoppet der i tre ekstra dager, bare for senere å finne ut at han ble for lenge da hans far hadde gått bort i mellomtiden. Ueshiba tok farens dødsfall meget tungt og bestemte seg da for å selge sin arvede eiendom og studere under Deguchi og omoto’kyo bevegelsen. Det var i den kommende perioden Ueshiba hadde en rekke personlige spirituelle opplevelse, som kom til å få en sterk innflytelse på kampkunstens hans.

Nidan – Andre grad. Betegnelse benyttet på en person som har andre grad svartbelte i ett kampsystem som bruker beltesystemet for å differensiere mellom ferdighetsnivået til elevene.

Nihon’kenpo – Nihon kempo. Japansk fullkontakt konkurransekarate, grunnlagt av Tatsuo Yamada forut for 1950. Stilen legger mer vekt på praktisk konkurransetrening til bruk i sport enn det som er vanlig i andre karatestiler i fra samme tidsepoke. Nihon kempo er lite kjent utenfor Japan, og kan forveksles med den lignende stilen nippon’kenpo som er bedre kjent, spesielt i U.S.A.

Nihon’shoki – Krøniker, om Japan. Den påståtte nest eldste boken i Japans historie foruten for Kojiki. Boken er skrevet på klassisk kinesisk og blir som regel oversatt til å bety kronikk om Japan.

Teksten er ingen historiebok i moderne forstand da den innholder både myter og historikk. I motsetning til sin forgjenger har denne boken mer tillitt omkring de historiske beretninger som hovedsakelig stammer fra det åttende århundre.

Nippon’kenpo – Nippon Kempo. Japansk konkurransekarate som er lite utbredt utenfor Japan, men med foreninger i både Storbritannia og U.S.A.

Stilen som bygger på mange ulike japanske kampsystemer er grunnlagt av Muneomi Sawayama rundt 1932. Han hadde bakgrunn i fra både judo og karate i fra hans universitetsdager, og ettersigende var det denne krysstreningen som gjorde han oppmerksom på å kombinere teknikker i fra begge stilene kunne vise seg å være effektivt.

Nippon kempo blir ikke trent som en tradisjonell kampkunst, men utøves som en ren sport og man vil kunne finne teknikker i fra karate, judo, jiu’jitsu, og aikido blandet sammen i en frikamp ramme. Spesielt for nippon kempo er bruken av det spesielle beskyttelsesutstyret som inkluderer hjelm, hansker, legg og vrist beskyttere, susp, og brystplate.

Direkte oversatt kan nippon kempo omtrentlig bety den japanske knytteneves vei.

Niten Doraku – Niten Doraku. Annet navn på Miyamoto Musashi. Japans mest kjente samurai gjennom tidene og forfatter av fem ringers boken som omhandler fektekunst og strategi.

Han er antatt født rundt 1584 og levde frem til 1645, og etter egen uttalelse vært i 60 dueller uten å ha tapt en eneste kamp.

I sin tidlige barndom er det antatt at han ble oppfostret av sin onkel som var prest, og at han fikk kunnskap om å lese og skrive derifra. Det er antatt at hans far har lært han familiens fektekunst og bruk av våpenet kalt jutte.

Det som er kjent av hans liv er i beste fall en sammenblanding av fakta og fiksjon, mye på grunn av Eiji Yoshikawas historiske noveller om samuraiens liv.

Imidlertid er det ansett at han var med i sin første duell som trettenåring. Andre dueller som er sett på som autentiske er hans duell mot Yoshioka sverdskolens overhoder, hvor han beseiret 3 av familiens ledere suksessivt i like mange kamper og etterlot Yoshioka klanen ødelagt. Ettersigende gav klanen opp fektekunsten 10 år etter serien med dueller mot Miyamoto Musahi, og slo seg opp på tekstilhandel.

En annen duell som er ansett til å ha funnet sted er hans kamp mot den legendariske samuraien Sasaki Kojiro. Etterpå begynte han å reise rundt til rundt år 1640 hvor han aksepterte en stilling hos Hosokawa klanen.

I perioden som fulgte skrev Miyamoto Musahsi sine kjente tekster på strategi, hyoho’sanjugo, hyoho’shijuni’kajo og go’rin’no’sho, i tillegg til dokko’do for hans død rundt 1645.

Miyamoto Musashi er også kreditert med å ha utformet to sverds fektekunsten kjent som hyoho’nitenichi’ryu.

Mindre kjent er hans egenskaper som kunstner og kalligrafer, som han mestret ved å produsere malerier og kalligrafer av god kvalitet.

Han var også kjent under navnene, Shinmen Takezo, Miyamoto Musashi, og Miyamoto Bennosuke.

Niten’ichi – To sverd som ett. Kortversjonen av navnet på en fektestil oppkalt etter Miyamoto Musashi. Blir også omtalt som nito’ichi.

Nito’ichi – To sverd som ett. Kortversjonen av navnet på en fektestil oppkalt etter Miyamoto Musashi. Blir også omtalt som niten’ichi.

Nobunaga Oda – Nobunaga Oda. En av japans viktigste lensherre gjennom historien. Han ble født i 1534, og før hans død i 1582 klarte han å samle en tredjedel av japans territorier under sitt styre. Hans etterfølger Toyotomi Hideyoshi sluttførte Oda Nobunaga sitt livsverk, og ble den første som erobret hele Japan under ett styre.

Med hensyn til stridskunst er Oda Nobunaga kjent for å ha vært en lidenskaplig tilhenger av sumobryting, og i 1578 samlet han over 1500 sumobrytere for å gjennomføre en datidens største konkurranser ved Azuchi slott.

Noguchi Osamu – Noguchi Osamu. Japansk bokser og promotør. Er best kjent for å ha vært en av pådriverne for å skape japansk kickboksing. Sammen med Tatsuo Yamada hentet Osamu Noguchi inspirasjon til ett fullkontaktssystem i fra muay thai boksing, blant annet ved å avholde muay thai versus karate kamper.

Osamu Noguchi var den første til å bruke definisjonen kickboksing om den nye konkurranseformen, og senere grunnla han World Kick Boxing Association.

Nomi’No’Sukune – Nomi No Sukune. Legendarisk historisk person spesielt viktig for sumobryting. Omtalt som seiersherren i den første sumokampen som ble avholdt under keiser Suinin når han slo Taima’No’Kehaya. Er i ettertiden blitt beskrevet som sumobrytingens far.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar