Terminologi H

Haito’rei – Sverdforbud, kunngjøring. Den 28. mars 1876 offentliggjorde den nylig etablerte meiji regjeringen sin kunngjøring som gjorde det forbudt for personer å bære sverd offentlig, med unntak for det militære og politimakten. Overtredelser av kunngjøringen ville medføre at sverdene ble konfiskert.

Kunngjøringen var ett ledd av moderniseringen av Japan som sørget for at samuraiene mistet sine privilegier.

Forut for denne kunngjøringen hadde meiji regjeringen blant annet sørget for en militær sentralisering ved å opprette en nasjonal ledet hærstyrke. Dette medførte at samuraiene mistet stipendene sine fra de tidligere føydale lederene.

I tillegg kunngjorde også  meiji regjeringen dampatsurei, som forlangte at samuraiene måtte klippe av seg sin toppknute.

Han Ch’ao, Han dynastiet – Han dynastiet. Periode i kinesisk historie som varte i fra år 206 før allmenn tid til år 220 i allmenn tid.

Perioden var preget av stor vekst i samfunnet, sosial stand, landbruk og handel, i tillegg til militær makt. Blant annet har Konfutse sitt opphav i denne perioden. Befolkningsmessig talte Han dynastiet over 55 millioner innbyggere, og etniske kinesere i fra områdene hvor dynastiet hadde sitt hovedsete omtaler seg ennå som Han folket.

Perioden har også gitt navn til tegnskriften som blir brukt i Japan, Kanji, som ordrett betyr Han tegn.

Han dynastiet, Han Ch’ao – Han dynastiet. Periode i kinesisk historie som varte i fra år 206 før allmenn tid til år 220 i allmenn tid.

Perioden var preget av stor vekst i samfunnet, sosial stand, landbruk og handel, i tillegg til militær makt. Blant annet har Konfutse sitt opphav i denne perioden. Befolkningsmessig talte Han dynastiet over 55 millioner innbyggere, og etniske kinesere i fra områdene hvor dynastiet hadde sitt hovedsete omtaler seg ennå som Han folket.

Perioden har også gitt navn til tegnskriften som blir brukt i Japan, Kanji, som ordrett betyr Han tegn.

Hanmi – Halv kropp. Den ordinære japanske betydningen av ordet er halvveis. I sammenheng med kampkunst er forståelsen av uttrykket ofte oversatt til å holde halve kroppen skjult for motstanderen, eller til å holde halve kroppen vridd.

Ordet viser også ofte til hoftens stilling i forhold til kroppen, når denne er vridd i en 45 graders vinkel mot front og den fremste fot. Dette er en vanligvis sluttposisjonen til hoften i forbindelse med blokkeringsteknikker, og startposisjonen til angrepsteknikker i grunnleggende trening hvor hoftebruk tillegges stor vekt.

Hata – Banner. Dirkete oversatt byter uttrykket helt enkelt flagg heller banner, men i sammenheng med kampkunst benyttes det som ett skilt som så regel henger på treningshallens fremvegg for å vise tilhørighet til stil eller strategi, men blir sjeldent brukt.

Heian’jidai – Heian perioden. Epoke i japansk historie som varte i fra år 794 til 1185, fastsatt ved at keiser Kammu flyttet hovedstaden til Heian’kyo eller dagens Kyoto.

Perioden er ofte betegnet som en periode hvor kinesisk påvirkning var på sitt største, og kunstnerisk var dette en høyborg, spesielt for poesi og litteratur. I ettertidens Japan har denne perioden alltid stått frem som en periode med stor fremgang som har vakt begeistring og beundring av senere generasjoner.

Selv om makten formelt lå hos keiseren, var det Fujiwara klanens adelsmenn som satt med den reelle makten i det meste av heian perioden.

Perioden er også en viktig epoke knyttet til utviklingen av samuraienes inntreden i samfunnet, od da spesielt ved Hõgen opprørert i 1156, som ble etterfulgt av den første samurai ledede styre i Japans historie.

Heian’kyo – Fredens hovedsete (Kyoto). Eldre navn for Kyoto by.

Hidari – Venstre. Retningsangivelse.

Hideki Shiraha – Hideki Shiraha. Japansk kickbokser og en meget populær utøver av sporten i tidlig alder, best kjent under sitt boksealias Tadashi Sawamura. Han hadde sin proffdebut i 1966, og gikk 241 kamper før han trakk seg tilbake i 1977.

Utav sine kamper vant han 232 (hvor 228 var på K.O.), 4 endte i uavgjort, og han tapte 5.

Tadashi Sawamura er ofte oppgitt som grunnen til kickboksingens tidlige popularitet på 1960 og 70 tallet.

Hideyoshi Toyotomi – Hideyoshi Toyotomi. Lensherre som etterfulgte Oda Nobunaga, og den første som klarte å samle alle de japanske territoriene under sitt styre. Han ble født i 1536 og levde frem til 1598.

Toyotomi Hideyoshi gjennomførte en rekke reformer i samfunnet etter å ha samlet landet.

Først og fremst tok han grep for å sikre fred og ett stabilt styre gjennom å gjennomføre en komplett folketelling i Japan. Dette medførte blant annet kontroll over befolkningen og det ble innført ett generelt forbud mot å reise mellom territorier uten tillatelse for å slå ned på streifende røverbander som opererte på tvers av distriktene og forstyrret freden.

I tillegg ble folketellingen grunnlaget for beskatning som kunne sikre ett langsiktig styresett. Blant sosiale reformer innførte han ett forbud mot ren slavedrift, selv om kontraktstjenere og straffearbeid fortsatt eksisterte.

Mest relevant for stridskunsten var innføringen av det generelle våpenforbudet for alle utenom samuraiklassen. Samtidig ble det forventet at samuraiene forlot landbruket og tok opp residens innenfor byenes høyborg. På denne måten forsterket Toyotomi Hideyoshi grunnlaget for det sosiale klasseskillet i de kommende generasjonene.

Higaonna Kanryo – Higaonna Kanryo. Legendarisk karatemester i fra Okinawa, født inn i en handelsfamilie ved Naha by i 1853. Han er i ettertiden blitt kjent som faren til Naha’te, kampkuns tene som har opprinnelse i områdene rundt Naha by.

Rundt begynnelsen av 1860 tallet begynte Kanryo Higaonna å trene kampkunst, først under Arakaki Seisho, og siden i Fuzhou i Kina. Ved sistnevnte er det antatt at Kanryo Higaonna tilbrakte mellom tre og femten år, hvor han trente kinesiske kampsystemer under en instruktør med navnet Ryo Ryo Ko. Hvorvidt dette var instruktørens navn er usikkert, men det er trolig fonetisk lignende i uttalelse.

En gang etter 1880 tallet returnerte Kanryo Higaonna til Okinawa, og samtidig med at han deltok i familiens bedrift startet han å undervise karate i og rundt områdene rundt Naha by.

Det var hans unike fusjon av harde og myke teknikker i samme stil som gjorde at han ble kjent som faren til det som senere har blitt Naha’te.

Hombu – Hovedkvarter. Uttrykk brukt for å beskrive ett hovedsete.

Hombu’dojo – Hovedkvarter for stilart. Uttrykk brukt for å beskrive det som er en stilart sitt hovedsete, enten administrativt eller i forbindelse med seniorinstruktører.

Horton Allan – Horton Allan. Amerikansk karatepioner som er best kjent innen uechi’ryu. Han startet med kampkunst trening under Ryuko Tomoyose i 1958 på Okinawa da han tjenestegjorde der i den amerikanske marinen.

I tillegg har Allan Horton også trent under Kanei Uechi, og Gogen Yamaguchi i fra goju’ryu.

Allan Horton trakk seg tilbake fra militæret i 1961, og har brukt årene etter dette til å spre uechi’ryu og karate i Amerika, og har vært mest aktiv i midtvesten.

Hosokawa’chi – Hosokawa klanen. Familieklan i Japan, kjent for å være meget innflytelsesrik i Edo perioden med mange lensherrer. Klanen har røtter tilbake til 800 tallet.

Hyoho’niten’ichi’ryu – Hyoho niten ichiryu. Fektestil grunnlagt rundt 1640 som fortsatt eksisterer i dag. Stilen er basert på arbeidet til Miyamoto Musashi.

Uttrykket er best oversatt til å forstås som strategiskolen om to sverd som ett som understreker stilens bruk av to sverd samtidig.

Stilen er ofte basert på skriftlige verk som Miyamoto Musashi etterlot seg, hvor det viktigste er 5 ringers boken som brukes som en teknisk referansemanual og filosofisk base.

Hyoho’sanju’go’kajo – Hyoho sanju gokajo. Bok av Miyamoto Musashi, best oversatt som 35 artikler om strategi for fektekunst. Boken er ett overlappende verk til 5 ringers boken av samme forfatter.

Hyoho’shiju’ni’kajo – Hyoho shiju nikajo. Bok av Miyamoto Musashi, best oversatt som 42 artikler om strategi for fektekunst.

Hõgen’no’ran – Hõgen opprøret. Japansk borgerkrig i år 1156 over makten i imperiet. En av effektene av borgerkrigen var etableringen samuraiklanenes makt og etter hvert det første samuraistyre i Japan.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar