Norsk V

Vei – Do. Benevnelsen for det filosofiske aspektet ved en kampkunst, og henspiller på den mentale prosessen en gjennomgår under kamptrening.

Videre henspiller også uttrykket på de verdier en legger i kampkunst som en integrert del av livet, dersom en har ett slikt forhold til trening.

De filosofiske aspektene er alminnelig hentet fra læren om zen og Konfutse, hvorav sistnevnte definerer do gjennom følgende uttalelse; Hvis det kan bli lært om morgenen, hvordan ett menneske burde leve sitt liv, kan han dø den samme kveld. Innflytelsen i fra zen går mer i retning av å gå forbi de fysiske aspektene ved kampkunsten, og for å fjerne en selv fra sitt ego så en er i en tilstand av årvåkenhet som ikke lar seg forstyrre.

Gichin Funakoshi fra shotokan karate’do definerte det på følgende måte; Det ultimate målet med karate ligger ikke i seier, men i perfeksjonering av karakterene som deltar, og i så henseende er karate på linje med hovedtanken bak zen filosofi om å transendere til å bli ett bedre menneske gjennom meditasjon og selvrealisering.

Veien å følge alene, Dokkodo – Dokko’do. Kort verk av Miyamoto Musashi, best oversatt til å forstås som veien å følge alene. Teksten inneholder 19 eller 21 moralske instruksjoner avhengig av hvilken versjon av dokko’do man leser.

Verket ble ettersigende skrevet kort tid forut for Muashi sin død, og inneholder en meget asketisk holdning ovenfor livet.

Venstre – Hidari. Retningsangivelse.

Venstreveggen – Shimoseki. Uttrykk mest brukt for å beskrive den venstre veggen i en treningshall sett i forhold til den fremste veggen. Det er ved dette område den laveste graderte har tilhold.

Vestlig hovedstad, Kyoto – Saikyo. Betegnelse på Kyoto brukt i en kortere periode etter at hovedstaden ble flyttet til Tokyo. Oversatt betyr omtrentlig Saikyo vestlig hovedstad.

Vietnamesisk boksing, muay laos – Muay laos. System mye likt sine øst asiatiske søskensystemer, hvor hender, føtter, knær, og albuer brukes som slagvåpen i en boksekamp.

Våpenstativ – Dogu’kake. Betyr mer ordrett oversatt til bruk på veien.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar