Norsk P

Pangainoon – Pangai’noon. Kampsystem med kinesiske røtter, og forløperen til uechi’ryu som frem 1949 kalte sitt kampsystem for pangai’noon’karate’jitsu. Systemet er kreditert til en kineser som blir omtalt som Shushiwa, og består av en blanding av harde og myke kampteknikker.

Trolig er systemet basert på forskjellige kinesiske kampmetoder, inkludert tiger, trane, og dragestil som fortsatt er synlige i dagens uechi’ryu.

Om det fantes utøvere av kinesisk kampsystemer som omtalte stilen sin som pangainoon er usikkert. Mest trolig stammer navnet fra en beskrivelse av systemets myke og harde teknikker og ikke selve systemet, men dets lære.

Kanbun Uechi er ansvarlig for å ta læren om pangainoon med til Okinawa, hvor det senere ble utviklet av hans sønn Kanei Uechi til å bli det moderne uechi’ryu systemet.

Pangainoon karate jitsu – Pangai’noon’karate’jitsu. Tidligere navn på uechi’ryu før byttet i 1949.

Perioden – Jidai. Betegnelse brukt for å beskrive årstallsfestede epoker. Uttrykket vil også kunne oversettes til å bety æra.

Periode, Edo – Edo’jidai. Den delen av japansk historie som er markert ved Tokugawa klanens styre av Japan. Offisielt etablert i 1603.

Edo perioden ble avløst av Meiji perioden i 1868 med etableringen av ett imperialt styre. Perioden er også blitt kalt fødselen av det moderne Japan.

Den direkte grunnen for navnet på Edo perioden er at Tokugawa klanen la sitt hovedsete til byen Edo, dagens Tokyo.

Periode, Heian – Heian’jidai. Epoke i japansk historie som varte i fra år 794 til 1185, fastsatt ved at keiser Kammu flyttet hovedstaden til Heian’kyo eller dagens Kyoto.

Perioden er ofte betegnet som en periode hvor kinesisk påvirkning var på sitt største, og kunstnerisk var dette en høyborg, spesielt for poesi og litteratur. I ettertidens Japan har denne perioden alltid stått frem som en periode med stor fremgang som har vakt begeistring og beundring av senere generasjoner.

Selv om makten formelt lå hos keiseren, var det Fujiwara klanens adelsmenn som satt med den reelle makten i det meste av heian perioden.

Perioden er også en viktig epoke knyttet til utviklingen av samuraienes inntreden i samfunnet, od da spesielt ved Hõgen opprørert i 1156, som ble etterfulgt av den første samurai ledede styre i Japans historie.

Periode, Meiji – Meiji’jidai. Periode i japansk historie som starter ved at keiser Meiji overtar makten i fra Tokugawa shogunatet til fordel for ett mer demokratisk styre. Perioden varte i fra 1868 til 1912, og oversatt kan navnet meiji’jidai forstås som den opplyste periode.

Moderniseringen av Japan startet for alvor i denne perioden etter Tokugawa klanens fall fra makten.

Pil – Ya. Ordet blir brukt om pilen som benyttes til langbueskyting.

Plassering, koordinert – Ai’hanmi. Definisjon som brukes til å beskrive det stillingsmessige forholdet ovenfor en motstander, når begge utøvere har samme fot frem.

Hidari’ai’hanmi er det vanligste utgangspunktet i grunnleggende kamptrening og i fri kamp, når begge utøvere starter med venstre fot frem mot hverandre i fri stilling. Uttrykket er mest brukt som terminologi i aikido og judo.

Posisjonering, 45 graders vinkel på hofte i stilling – hanmi.Den ordinære japanske betydningen av ordet er halvveis. I sammenheng med kampkunst er forståelsen av uttrykket ofte oversatt til å holde halve kroppen skjult for motstanderen, eller til å holde halve kroppen vridd.

Ordet viser også ofte til hoftens stilling i forhold til kroppen, når denne er vridd i en 45 graders vinkel mot front og den fremste fot. Dette er en vanligvis sluttposisjonen til hoften i forbindelse med blokkeringsteknikker, og startposisjonen til angrepsteknikker i grunnleggende trening hvor hoftebruk tillegges stor vekt.

Pradal serey, kambodsjansk boksing – Pradal serey. Nasjonalsporten i Kambodsja, utviklet av det eldre kampsystemet bokator. Systemet har nære likheter med de andre formene for østasiatisk boksing og tillater bruk av hendene, føttene, albuene, og knærne som slagvåpen.

I motsetning til de andre boksesystemene har kun khmer tyngre bruk av albuen som det foretrukne våpenet, i tillegg til at systemet bruker klinsjing til å trette motstanderen.

Sporten er også kjent som kun khmer, og en passende direkte oversettelse for uttrykket er fri kamp.

Prins, arving til tronen – Shinnõ. Tittel brukt om mannlige prinser i direkte arvelinje til tronen i Japan, tittelen er gyldig ned til grandsønn.

Tidligere ville også tittel kunne overdras av keiseren til andre prinser i arverekken.

Prins, Kamino – Kamino’shinnõ. Navn på keiser Saga før han inntok makten i år 809.

Prins, Kanu – Kanu’shinnõ. Navnet på keiser Mommu før han inntok makten i år 697.

Prins, Yamabe – Yamabe’shinnõ. Navnet på keiser Kammu før han inntok makten i år 781.

Professional Karate Association – Professional Karate Association. Tidlig forbund som arrangerte fullkontaktskamper i karate.

Forbundet var en forløper til utviklingen av kickboksing i U.S.A.

Bill Wallace og Joe Lewis er noen av de mer kjente utøverne som konkurrerte under PKA på 1970 tallet.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar