Norsk 1-#

2. grad – Nidan. Betegnelse benyttet på en person som har andre grad svartbelte i ett kampsystem som bruker beltesystemet for å differensiere mellom ferdighetsnivået til elevene.

4. grad – Yondan. Betegnelse benyttet på en person som har fjerde grad svartbelte i ett kampsystem som bruker beltesystemet for å differensiere mellom ferdighetsnivået til elevene.

5 ringers bok – Go’rin’no’sho. Strategitekst av Miyamoto Musashi vedrørende fektekunsten, skrevet rundt 1645. Boken er ansett å være en klassiker innen krigsstrategier og er oversatt til uttalige språk.

Moderne to sverds fekteskoler bruker ofte 5 ringers boken som sin tekniske manual og filosofiske base. I nyere tid har imidlertid boken fått ett langt bredere publikum enn japanske fektere, og teksten blir blant annet lest i sammenheng med generell kampkunst og industriell ledelse.

Selve tittelen henspiller på buddhismens lære om 5 elementer, og boken er brutt inn i kapitler som viser til disse elementene.

35 artikler om strategi for fektekunst – Hyoho’sanju’go’kajo. Bok av Miyamoto Musashi, best oversatt som 35 artikler om strategi for fektekunst.

Boken er ett overlappende verk til 5 ringers boken av samme forfatter.

42 artikler om strategi for fektekunst – Hyoho’shiju’ni’kajo. Bok av Miyamoto Musashi.

45 graders vinkelposisjon av hofte i stilling – hanmi. Den ordinære japanske betydningen av ordet er halvveis. I sammenheng med kampkunst er forståelsen av uttrykket ofte oversatt til å holde halve kroppen skjult for motstanderen, eller til å holde halve kroppen vridd.

Ordet viser også ofte til hoftens stilling i forhold til kroppen, når denne er vridd i en 45 graders vinkel mot front og den fremste fot. Dette er en vanligvis sluttposisjonen til hoften i forbindelse med blokkeringsteknikker, og startposisjonen til angrepsteknikker i grunnleggende trening hvor hoftebruk tillegges stor vekt.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar