Terminologi

I avdelingen for terminlogi vil det fortløpende bli publisert oversettelser på alminnelige brukte ord og uttrykk innen karate og kampsport. I tillegg vil sidene også fungere som oppslagsverk over personer og steder som er relevant til historien og utviklingen av karate.

Terminologiavdelingen er satt opp etter ett alfabetisk hiaraki hvor gjeldende side er hovedsiden for oppslagslagsverket. Hiarakiet er delt opp i 2 hovedgrupper;

1. Terminologi til norsk.

2. Norsk til terminologi.

Vi gjør oppmerksom på at alle artikler relatert til terminologisidene er å anse som levende dokumenter og endringer kan forekomme uten forvarsel. Endringer kan imidlertid spores etter byggnummer på en egen dedikert side. Byggnummer er satt sammen av følgende komponenter;

  • Åttesiffret datomerking, e.g åååå.mm.dd.
  • Tall som viser til hovedgruppe 1 heller 2.
  • Bokstav som viser til alfabetisk plassering i hovedgruppe.
  • De tre første bokstavene i artikkelen (hvis mulig).
  • Linjenummer endringen forekommer på.
  • Kort beskrivelse av endring.

Eksempelvis vil ett byggnummer se ut som følgende;

2009-03-09-1-A-age-1:

«I artikkelen for age er det lagt til følgende ved linje 1 kolonne 74:…»

I hovedsak er dette gjort for å hindre eventuelle problemstillinger ved referanse til terminologi sidene.


Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar